Prețurile vor fi afișate în moneda selectată, conversiile fiind efectuate automat conform cursului BNR la zi.
Prețurile în moneda originală, fără conversie, pot fi vizualizate selectând "MONEDA UNITĂȚII".
 
 

ConfidențialitateAcest document prezintă politica de confidențialitate a site-ului și este o completare la Termenii și condițiile aplicabile pe ro.stacktravel.com. Stack Travel România respectă caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate de către utilizatori atunci când aceștia utilizează site-ul, inclusiv a datelor cu caracter personal.


Legături către alte site-uri


Politica de confidențialitate expusă se aplică și site-urilor partenere care preiau informații de pe Stack Travel România. Site-urile partenere nu au acces la datele cu caracter personal colectate de către Stack Travel România, astfel încât acestea nu sunt dezvăluite niciunei terțe părți.


Colectarea și scopul colectării de date cu caracter personal


Puteți naviga pe Stack Travel România fără a dezvălui date personale.
Stack Travel România poate colecta date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră și furnizându-le voluntar.
Anumite servicii oferite de site pot fi folosite doar în urma introducerii voluntare de date cu caracter personal la completarea unor câmpuri de formular.
Datele solicitate de către site pot fi: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, IP-ul cu care accesați site-ul.


Cookie-uri


Un cookie este un fragment mic de text creat în browser de site-ul web pe care îl accesați. Cu ajutorul acestuia, site-ul web reține informații despre vizita dumneavoastră (ex: limba preferată). Astfel, următoarea dumneavoastră accesare poate fi mai simplă, iar site-ul vă poate fi mai util.

Stack Travel România utilizează cookie-uri pentru:
• autentificarea și identificarea dumneavoastră pe site;
• reținerea preferințelor pentru a vi le seta automat la următoarea vizită/accesare.

Stack Travel România nu stochează date cu caracter personal sau alte informații sensibile în cookie-uri.
Dacă nu doriți ca datele despre accesarea site-ului să fie transmise catre Stack Travel România, puteți dezactiva opțiunea cookie-uri din browser.


Securitate


Administrația Stack Travel România intenționează să protejeze integritatea datelor personale înregistrate, prin implementarea de măsuri de securitate care să împiedice accesul neautorizat, utilizarea necorespunzătoare, modificarea, distrugerea ilegală sau accidentală și pierderile accidentale.


Dezvăluirea / publicarea informațiilor


Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră cu excepția cazului când acestea sunt solicitate de către organele de specialitate în urma depunerii unor plângeri de daună, fraudă, ofensă, sau alte prejudicii aduse utilizatorilor Stack Travel România.


Accesul la informații


Datele dumneavoastră sunt stocate într-un mediu securizat, protejat de măsuri tehnice. Majoritatea lor pot fi modificate/șterse de către dumneavoastră personal. În cazul în care doriți corectarea anumitor date la care nu aveți acces, vă rugăm să contactați administrația site-ului.
Unele informații sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în mod securizat în baza de date, pentru viitoare analize sau statistici.